Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 22:9 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,105,613

GIỚI THIỆU BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

1.     CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Bộ môn mạng máy tính là đơn vị chuyên môn  đào trực thuộc khoa Công nghệ Thông tin. Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây:

ü Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa.

ü  Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng nhà trường giao.

ü Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

ü Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo.

ü Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của giáo viên theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa.

2.     CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Bao gồm các giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực mạng máy tính. Giảng viên có trình độ Thạc sỹ, Cử nhân có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại trường. Giảng viên được đào tạo tại các trường có uy tín ở trong nước và nước ngoài.

+       Trưởng bộ môn: kỹ sư Vũ Minh Luân

CCNA, CWNA, MCSA, MCSE, MCSE security, Security+, LPI101, LPI 102.

 

Hình ảnh Luân

 

+       Giảng viên: Kỹ sư Trần Nguyễn Phương Đông

 

MCSA, MCSE

 

Hình ảnh  Đông

 

+       Giảng viên: Thac sỹ Tạ Hữu Thính

MCSA

 

Hình ảnh Thính

 

3.     THÔNG TIN ĐẦU MỐI LIÊN LẠC

+       Giảng viên Vũ Minh Luân

Điện thoại: 0937339007

Email: luanvuminh@hvct.edu.vn

+       Giảng viên Trần Nguyễn Phương Đông

Điện thoại: 0937336778

Email: dongtrannguyenphuong@hvct.edu.vn

+       Giảng viên Tạ Hữu Thính

Điện thoại: 0918731345

Email: thinhtahuu@hvct.edu.vn