Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 22:1 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,105,541

GIỚI THIỆU BỘ MÔN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

1.     CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Bộ môn Thiết kế Đồ họa là đơn vị chuyên môn  đào trực thuộc khoa Công nghệ Thông tin. Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây:

ü Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa.

ü  Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học.

ü Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

ü Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động giảng dạy của giáo viên.

ü Liên kết với các doanh nghiệp để tìm nơi cho sinh viên thực tập mô đun và thực tập tốt nghiệp.

ü Tìm kiếm các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

2.     CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Bộ môn Thiết kê Đồ họa gồm các giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc, thành phố và cấp trường. Giảng viên có trình độ Thạc sỹ, Cử nhân có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại trường. Giảng viên được đào tạo tại các trường có uy tín ở trong nước và nước ngoài.

+       Trưởng bộ môn: Thạc sỹ Võ Văn Nhiên

Giảng viên dạy giỏi cấp trường

+       Giảng viên: Thạc sỹ Phạm Ngọc Hoa

Giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc

+       Giảng viên: Cử nhân Mai Phương Uyên

Giảng viên dạy giỏi cấp trường

3.     THÔNG TIN ĐẦU MỐI LIÊN LẠC

+       Giảng viên Võ Văn Nhiên

Điện thoại: 0966614979

Email: nhienvovan@hvct.edu.vn

+       Giảng viên Phạm Ngọc Hoa

Điện thoại: 0937303308

Email: hoaphamngoc@hvct.edu.vn

+       Giảng viên Mai Phương Uyên

Điện thoại: 0983365055

Email: uyenmaiphuong@hvct.edu.vn