Home Đào tạo ngắn hạn

Đào tạo ngắn hạn

Tuyển sinh Cao Đẳng Chất Lượng Cao năm 2019

THÔNG BÁO Tuyển sinh Cao Đẳng Chất Lượng Cao năm 2019 MÃ TRƯỜNG : CĐT0202   Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II thông báo tuyển sinh đào tạo...

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy năm 2019

THÔNG BÁO Tuyển sinh Trung cấp chính quy năm 2019 MÃ TRƯỜNG : CĐT0202 Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II thông báo tuyển sinh đào tạo trình...

Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2019

THÔNG BÁO Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2019 MÃ TRƯỜNG : CĐT0202 Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II thông báo tuyển sinh đào tạo trình...

Tuyển sinh

Tuyển sinh Cao Đẳng liên thông từ trung cấp

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP NĂM 2020 MÃ TRƯỜNG : CĐT0202 Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II thông báo tuyển sinh đào...

Thông tin tuyển sinh hệ Cao Đẳng 9+ năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 9+ NĂM 2020 MÃ TRƯỜNG : CĐT0202 Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II thông báo tuyển sinh đào tạo trình...

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP 2020 MÃ TRƯỜNG : CĐT0202 Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Trung...

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2020 MÃ TRƯỜNG : CĐT0202  Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Cao...

Thông báo

.