DANH SÁCH NGƯỜI THAM DỰ KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA II – 2019

1011

Dự kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành.Từ ngày 24 tháng 08 đến ngày 25 tháng 08 năm 2019

NGHỀ ÔTÔ

NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

NGHỀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM

NGHỀ  CẮT GỌT KIM LOẠI TRÊN MÁY CNC

NGHỀ NỀ- HOÀN THIỆN

NGHỀ HÀN

NGHỀ  MAY CÔNG NGHIỆP