Nội dung chính Thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018, 22:15 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,042,332
Công đoàn

Giới Thiệu Công Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

I. Lịch sử:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của công nhân và dân tộc, đã tổ chức, vận động công nhân, viên chức, lao động đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tổ chức, động viên công nhân, viên chức, lao động đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Riêng Công đoàn Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban giám hiệu nhà trường, Đảng Ủy Nhà trường và Liên Đoàn Lao Động Quận 9, tổ chức Công đoàn các cấp trong Trường đã có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể khác, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của Nhà Trường; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường: đào tạo, bồi dưỡng nhân lực kỹ thuật các cấp trình độ đáp ứng nguồn nhân lực ở địa bàn TP.HCM, khu vực phía Nam và nước ngoài trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước.

II. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo qui định của pháp luật.

- Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị, cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đon vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của công nhân, viên chức, lao động tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong công nhân, viên chức, lao động

- Tổ chức vận động công nhân, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

 

III. Tổ chức công đoàn.

1. Cơ cấu tổ chức

a) Có 01 Ban chấp hành Công đoàn cơ sở gồm 07 thành viên.

1/ Chủ tịch Công đoàn Phụ trách chung
2/ Phó Chủ tịch Công đoàn Phụ trách công tác Tổ chức
3/ Ủy viên Phụ trách công tác tuyên giáo
4/ Ủy viên Phụ trách công tác Tài chính
5/ Ủy viên Phụ trách công tác Kiểm tra
6/ Ủy viên Phụ trách công tác Nữ công
7/ Ủy viên Phụ trách công tác Thi đua chính sách, tổng hợp

b) Có 14 Tổ Công đoàn trực thuộc hoạt động theo chương trình hành động dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, mỗi tổ có 01 tổ trưởng và 01 tổ Phó.

c) Có tổng số đoàn viên là: 142 đoàn viên.

2. Chương trình hoạt động

Ban chấp hành Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính quyền đề ra kế hoạch hoạt động theo từng giai đoạn, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, xây dựng chương trình hoạt động từng quý.

3. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn

- Đầu nhiệm kỳ toàn thể Ban chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn đều được tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn.  
- Ban chấp hành Công đoàn lãnh đạo, động viên đoàn viên xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình. Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn chính trị, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Hăng hái thi đua xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần vào sự phát triển của Nhà trường.

IV. Danh sách

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KTCN TP. HỒ CHÍ MINH 

STT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Nguyễn Thị Kim Tuyết
Chủ tịch công đoàn
 
2
Ngô Thị Hồng
Phó chủ tịch
 
3
Lê Thị Thanh Thúy
UV.BCH
 
4
Đỗ Thị Bích Thủy
UV.BCH
 
5
Trần Minh Hoàng
UV.BCH
 
6
Trần Duy Đồng
UV.BCH
 
7
Nguyễn Ngọc Linh
UV.BCH
 
 
DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
 
STT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Trần Minh Hoàng
Chủ nhiệm UBKT CĐCS
 
2
Lê Thanh Nhàn
UV.BCH
 
3
Mai Phương Uyên
UV.BCH
 
 

Ghi chú:

Đến ngày:
Tổng số đoàn viên:

 

Địa chỉ liên lạc:

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TP. Hồ Chí Minh – 502 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Print Email