Nội dung chính Thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018, 22:14 (GMT+7)
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,042,301
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện hướng dẫn 26-HD/BTGTU ngày 4 tháng 1 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Thành ủy và hướng dẫn số 01-HD-BTG của Quận ủy quận 9 ngày 27 tháng 2 năm 2012 về việc học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2012. Ngày 13/4/2012 Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Tp.HCM tổ chức triển khai chương trình học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: “ Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” cho toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường.
 Kế hoạch thực hiện
:
TT
Thời gian
Nội dung
Thành phần tham dự
Địa điểm
1
Ngày 13/4/2012
 16h
- Họp toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn trường phổ biến kế hoạch và nội dung chuyên đề học tập rèn luyện, tu dưỡng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2012.
Cán bộ, viên chức toàn trường
P. 505
Hội trường lớn
2
Ngày
14/4 đến 17/4/2012
- Các chi bộ, tổ chức đoàn thể thảo luận chuyên đề dựa vào 5 nội dung học tập để hướng dẫn cá nhân đăng ký thực hiện ( theo mẫu ).
Các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên
Phòng làm việc
3
Ngày
01/6 đến 05/6/2012
- Các chi bộ, tổ chức đoàn thể thảo luận ghi biên bản và hướng dẫn cá nhân viết bản thu hoạch nội dung 1 ( theo mẫu ) gởi về Đảng ủy (đ/c Tuấn)
Các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên
Phòng làm việc
4
Ngày 29/6/2012
- Báo cáo 6 tháng đầu năm
Đảng ủy
VP. ĐU
5
Ngày
01/7 đến 05/7/2012
- Các chi bộ, tổ chức đoàn thể thảo luận ghi biên bản và hướng dẫn cá nhân viết bản thu hoạch nội dung 2 ( theo mẫu ) gởi về Đảng ủy (đ/c Tuấn)
Các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên
Phòng làm việc
6
Ngày
01/8 đến 05/8/2012
- Các chi bộ, tổ chức đoàn thể thảo luận ghi biên bản và hướng dẫn cá nhân viết bản thu hoạch nội dung 3 ( theo mẫu ) gởi về Đảng ủy (đ/c Tuấn)
Các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên
Phòng làm việc
7
Ngày
01/9 đến 05/9/2012
- Các chi bộ, tổ chức đoàn thể thảo luận ghi biên bản và hướng dẫn cá nhân viết bản thu hoạch nội dung 4 ( theo mẫu ) gởi về Đảng ủy (đ/c Tuấn)
Các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên
Phòng làm việc
8
Ngày
01/10 đến 05/10/2012
- Các chi bộ, tổ chức đoàn thể thảo luận ghi biên bản và hướng dẫn cá nhân viết bản thu hoạch nội dung 5 ( theo mẫu ) gởi về Đảng ủy (đ/c Tuấn)
Các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên
Phòng làm việc
9
Ngày
01/11 đến 05/11/2012
- Các chi bộ, tổ chức đoàn thể thảo luận 5 nội dung học tập và hướng dẫn cá nhân viết bản thu hoạch ( theo mẫu ).
Các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên
Phòng làm việc
10
Ngày 05/12/2012
- Tổng kết
Cán bộ, viên chức toàn trường
P. 505
Hội trường lớn
 
                                   -------------------------------------------------------------------
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
                                    -------------------
                                  BẢN ĐĂNG KÝ
Tu dưỡng, rèn luyện học tập tư tưởng, tấm gương, đạo đức,
 phong cách Hồ Chí Minh năm 2012
 - Họ và tên:……………………………………………………………………………
- Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………….
- Chức vụ:…………………………………………………………………………….
- Bộ phận công tác:…………………………………………………………………...
Qua hướng dẫn học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2012 với chủ đề:” Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Tôi đăng ký thực hiện
 5 nội dung thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày như sau:
1. Sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ, không tham nhũng, không hối lộ và nhận hối lộ, phòng và chống tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công, trong công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư, đất đai, xây dựng. Nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, sửa đổi lề lối làm việc và trách nhiệm cá nhân.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….............................................
2. Sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; không gây phiên hà, sách nhiễu nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, không quan liêu xa dân. Suốt đời phấn đấu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………….............
3. Mọi thành viên trong xã hội chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức - nhân cách văn hóa. Mối quan hệ công tác trong đơn vị biết phối hợp giữa cá nhân với cá nhân và tập thể; Đoàn kết nội bộ.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4.
Có tinh thần hành động cụ thể phê bình và tự phê bình, đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. Tuyên truyền giáo dục giữ cho đời tư và cuộc sống của gia đình, của bản thân mổi người trong sáng, giản dị. Thực hiện văn hóa công sở và giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 
                                                                                                    Ngày   tháng   năm 2012
                                                                                                                 Người đăng ký
 
 
Print Email