Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 22:9 (GMT+7)
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,105,615
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thứ Ba, 17/4/2012, 17:10 (GMT+7)
Thực hiện hướng dẫn 26-HD/BTGTU ngày 4 tháng 1 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Thành ủy và hướng dẫn số 01-HD-BTG của Quận ủy quận 9 ngày 27 tháng 2 năm 2012 về việc học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2012...
Chi tiết » 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách công tác của cán bộ
Thứ Bảy, 5/11/2011, 15:50 (GMT+7)
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, vấn đề phong cách công tác được Người rất coi trọng. Theo Người, phong cách công tác của cán bộ có nhiều nội dung, song tập trung chủ yếu ở phong cách dân chủ, phong cách khoa học và sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm.
Chi tiết » 
Tìm hiểu, học tập phong cách làm việc Hồ Chí Minh
Thứ Bảy, 5/11/2011, 15:47 (GMT+7)
Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta. Phong cách của Người không chỉ là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ cách mạng mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.
Chi tiết » 
Phong cách Hồ Chí Minh - Nguyễn Xuyến - Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM
Thứ Sáu, 4/11/2011, 15:44 (GMT+7)
Phong cách Hồ Chí Minh có thể khái quát và thể hiện ở những đặc trưng chủ yếu sau đây: Phong cách quần chúng, phong cách làm việc khoa học, phong cách làm việc thiết thực, cụ thể, phong cách nêu gương...
Chi tiết » 
Phong cách Hồ Chí Minh - TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH
Thứ Năm, 3/11/2011, 15:34 (GMT+7)
Phong cách Hồ Chí Minh bao gồm một hệ thống lề lối, cung cách, cách thức, phong thái, phong độ và phẩm cách đã trở thành nền nếp trong tất cả các hoạt động, công tác, học tập, sinh hoạt, ứng xử, diễn đạt.v.v..
Chi tiết »