HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

72

Chiều nay, ngày 10 tháng 5 năm 2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trường cao đẳng Kỹ nghệ II nắm vững nội dung cốt lõi, những quan điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII. Trên cơ sở đó, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, Đảng ủy tổ chức tuyên truyền Nghị quyết sâu rộng đến cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên toàn trường nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nội dung Hội nghị nêu rõ 05 quan điểm chỉ đạo và Định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lươc, gồm: 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, 06 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội, 03 đột phá chiến lược, …

Trong quá trình nghiên cứu, học tập, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nghiêm túc lĩnh hội toàn bộ nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, Đảng ủy trường Cao đẳng Kỹ nghệ II chấp hành đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 nên công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được thực hiện trực tuyến nghiêm túc, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Đảng ủy