Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 22:0 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,105,529
BỘ LAO ĐỘNG TB VÀ XH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ NGHỀ  KTCN  TPHCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------  

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

(Tổng quát)

 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề; Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS (TCN);  THPT (CĐN, TCN)

I. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

I.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

* Đối với bậc Cao đẳng nghề

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Thời gian học tập: 156 tuần, trong đó thời gian thực học: 131 tuần

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 10 tuần = 300 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 100 giờ)

- Thời gian khai, bế giảng, sơ tổng kết và nghỉ hè, nghỉ tết: 22 tuần

- Thời gian lao động, dự phòng vv… 3 tuần

* Đối với bậc Trung cấp nghề 

- Thời gian đào tạo: 02 năm

- Thời gian học tập: 90 tuần trong đó thời gian thực học : 83 tuần

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 7 tuần = 220 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)

- Thời gian khai, bế giảng, sơ tổng kết và nghỉ hè, nghỉ tết: 12 tuần

- Thời gian lao động, dự phòng vv… 2 tuần

I.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

* Đối với bậc Cao đẳng nghề

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2610 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 673 giờ; Thời gian học thực hành: 1937 giờ

* Đối với bậc Trung cấp nghề

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 1840 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 477 giờ; Thời gian học thực hành: 1363 giờ


II. Khung thời gian các hoạt động trong khóa học:

* Đối với Cao đẳng nghề
Học kỳ Thực học Các hoạt động khác Tổng số
I 17 5 22
II 19 7 26
III 23 5 28
IV 21 7 28
V 23 5 28
VI 18 6 24
Tổng số tuần 121 35 156

 

* Đối với Trung cấp nghề
Học kỳ Thực học Các hoạt động khác Tổng số
I 17 5 22
II 19 7 26
III 23 5 28
IV 24 4 28
Tổng số tuần 83 21 104


III. Thi tốt nghiệp:

Các môn thi: Chính trị; Lý thuyết nghề; Thực hành nghề

Hình thức thi: Trắc nghiệm; Viết, vấn đáp; Thực hành