Khoa May Thời Trang - Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II  được thành lập  trên cơ sở Ban nghề may năm 2007. Quy mô đào tạo hàng năm từ 250 đến 300 sinh viên với các nghề:

          May thời trang, Thiết kế thời trang, Quản trị nhà hàng, Kỹ thuật chế biến món ăn. 

 

Các hệ đào tạo: 3 cấp trình độ Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng.

 

Chức năng, nhiệm vụ

1.1 Chức năng:

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy nghề May thời trang, Thiết kế thời trang, Quản trị nhà hàng, Kỹ thuật chế biến món ăn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

1.2  Nhiệm vụ

+ Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa

+ Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.

+ Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị; xây dựng, đề xuất các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.

 

2. Đội ngũ giảng viên

STT

TÊN GIÁO VIÊN

CHỨC DANH

HỌC VỊ

CHUYÊN NGÀNH

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1


Trần Thị Thúy Hằng

hangtranthithuy@hvct.edu.vn

Trưởng Khoa

Thạc sĩ

 

Giáo dục học

 

Giáo viên dạy nghề giỏi cấp toàn quốc – giải nhì năm 2003

 NGÀNH MAY THỜI TRANG - THIẾT KẾ THỜI TRANG

2


Ngô Thị Hồng

hongngothi@hvct.edu.vn

Giảng viên

Thạc sĩ

 

Giáo dục học

 

Giáo viên dạy nghề giỏi cấp thành phố giải 3 – năm 2012

3

 


Tăng Thị Như Hà

hatangthinhu@hvct.edu.vn

Giảng viên

Thạc sĩ

 

Công nghệ vật liệu - dệt may

Giáo viên dạy nghề giỏi cấp trường

4


Nguyễn Ngọc Châu

chaunguyenngoc@hvct.edu.vn

Giảng viên

Kỹ sư 

May công nghiệp

Giáo viên dạy nghề giỏi cấp trường

5


Đỗ Thị Mỹ Linh

linhdothimy@hvct.edu.vn

Giảng viên

Cử nhân

Thiết kế thời trang

 


(27-07-2006)

Công c

uộc tập dợt cho cuộc thi "Tiếng hát HVCT" được thầy trò khoa may thời trang HVCT chuẩn bị kỹ lưỡng. Các bạn sinh viên cùng khoa đón chờ ngày ra quân nhé ^^ 
Tên bài hát huyền thoại của trường : Hãy đến với trường Cao đẳng Kỹ nghệ II <3