KHOA DƯỢC

I.                  GIỚI THIỆU

II.               CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-      Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy Dược sĩ chính quy theo kế hoạch đã được phê duyệt.

-      Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa

-      Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình học khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

-      Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy.

-      Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị; xây dựng, đề xuất các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học.

 

III.           NHÂN SỰ

 

Họ tên

Chức vụ

Hình ảnh

1.      

Trương Thị Hồng Trinh

Giảng viên

 

2.      

Lương Tấn Trung

Giảng viên

 

3.      

Dương Nguyên Sản

Giảng viên

 

4.      

Nguyễn Thái Dương

Giảng viên

 

5.      

Phạm Gia Khánh

Kỹ thuật viên

 

IV.            MỘT SỐ HÌNH ẢNH