Đội ngũ giảng viên bộ môn:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

1.       

Dương Thị Hồng Nga

ngaduongthihong@hvct.edu.vn

Trưởng bộ môn. Điện Công Nghiệp

Thạc sĩ

2.       

Đào  Tăng Tín

tindaodang@hvct.edu.vn

Giáo Viên

Thạc sĩ

3.       

Trần Vĩnh Duy

duytranvinh@hvct.edu.vn

Giáo Viên

Thạc sĩ

4.       

Nguyễn Thành Đoàn

doannguyenthanh@hvct.edu.vn

Giáo Viên

Thạc sĩ

5.       

Hà Văn Du

duhavan@hvct.edu.vn

Giáo Viên

Thạc sĩ

6.       

Nguyễn Thị Phương Quỳnh

quynhnguyenthiphuong@hvct.edu.vn

Giáo Viên

Thạc sĩ