Khoa Cơ khí chế tạo

GIỚI THIỆU KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

  1. Giới thiệu về Khoa:

Khoa Cơ Khí Chế Tạo, thành lập ngày 28 tháng 05 năm 2007. Với đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm tận tâm, nhiệt tình trong công tác giảng dạy. Được sự đầu tư của nhà trường cùng với sự đầu tư  của các dự án Nhật,  Đức. Với sự đầu tư đó hiện khoa Cơ Khí Chế Tạo có đầy đủ trang thiết bị cho sinh viên thực hành như:  Máy tiện vạn năng, máy phay vạn năng, máy tiện CNC, máy phay CNC, máy cắt dây, máy đo lường 3D,  được phân thành 7 khu thực hành: Xưởng thực hành tiện vạn năng, Xưởng thực hành phay vạn năng, Xưởng thực hành tiện CNC, Xưởng thực hành phay CNC, Phòng lập trình CAD/CAM-CNC, Phòng thực hành đo lường, xưởng thực hành mài…Bên cạnh đó  hàng năm, khoa được nhà trường đầu tư bổ sung thêm các trang thiết bị hiện đại thông qua chương trình mục tiêu của Bộ

Sinh viên sau khi tốt nghiệp làm việc trong các công ty, các khu công nghiệp trong nước như : Intel, Sam sung,  Honda…, hoặc  lao động ở các nước như Nhật, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan…

  1. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN & BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

Đội ngũ giảng viên của khoa gồm 10 giảng viên: 4 Thạc sĩ, 6 kỹ sư được đào tạo chuyên môn và phương pháp giảng dạy ở nước ngoài như: Mỹ, Đức, Nhật…Các cán bộ giáo viên của Khoa được sinh hoạt chuyên môn theo 02 tổ bộ môn chuyên ngành:.

– Bộ môn Cắt gọt Kim Loại.

– Bộ môn Hàn

  1. BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

  1. GIÁO VIÊN KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
STT Họ & tên Học vị Chức vụ Email
I. Bộ môn:  Cắt Gọt Kim Loại   bmcgkl@hvct.edu.vn
01 Nguyễn Quốc Thanh Thạc sĩ PTK. CKCT thanhnguyenquoc@hvct.edu.vn
02 Vy Hải Diện Thạc sĩ Giáo viên dienvyhai@hvct.edu.vn
03 Nguyễn Văn Hiếu Thạc sĩ Giáo viên hieunguyenvan@hvct.edu.vn
04 Nguyễn Quang Huy Thạc sĩ Giáo viên huynguyenquang@hvct.edu.vn
05 Nguyễn Thị Vân Kỹ sư Giáo viên- GVK vannt@hvct.edu.vn
II. Bộ môn: Hàn bmhan@ hvct.edu.vn
06 Trần Minh Hoàng Kỹ sư Trưởng Bộ Môn hoangtranminh@ hvct.edu.vn
07 Nguyễn Văn Thăng Kỹ sư Giáo viên thangnguyenvan@ hvct.edu.vn
08 Đặng Văn Mười Kỹ sư Giáo viên muoidangvan@hvct.edu.vn
09 Mai Thanh Phúc Kỹ sư Giáo viên phucmaithanh@hvct.edu.vn
10 Mai Tiến Vũ Kỹ sư Giáo viên vumaitien@hvct.edu.vn

 

LIÊN HỆ

  1. PT.Khoa Cơ Khí Chế Tạo

Thầy: Nguyễn Quốc Thanh

DĐ: 0976.952.183

Email: thanhnguyenquoc@hvct.edu.vn

  1. Trưởng Bộ Môn Hàn

Thầy: Trần Minh Hoàng

DĐ: 0765.875.817

Email: hoangtranminh@ hvct.edu.vn

  1. Giáo vụ Khoa Cơ Khí Chế Tạo

Cô: Nguyễn Thị Vân

DĐ: 0988.657.167

Email: vannt@hvct.edu.vn