Khoa Y – Dược – Thẩm mỹ

.                  GIỚI THIỆU

  1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

–      Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy Dược chính quy theo kế hoạch đã được phê duyệt.

–      Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa

–      Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình học khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

–      Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy.

–      Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị; xây dựng, đề xuất các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học.

 

III.           NHÂN SỰ

IV.            MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Khoa Dược (Phòng 104) – Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II – 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Điện thoại: 028. 37314063 (340)

– Email: kduoc@hvct.edu.vn