Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 21:58 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,105,519

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. MỤC TIÊU
           “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tiếp cận với khu vực và quốc tế. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có tay nghề đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội; thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn; góp phần đáp ứng nguồn nhân lực, phát triển kinh tế của TP.HCM cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
            Phát triển Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (trước đây là trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ  TP.HCM) thành trường trọng điểm phía Nam, nằm trong quy hoạch mạng lưới trường đào tạo nghề trọng điểm của cả nước, từng bước tiếp cận, hội nhập trình độ đào tạo nghề ở các nước trong khu vực và trên thế giới; cung cấp lao động kỹ thuật có chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và nước ngoài.

3. NHIỆM VỤ

  1. Xây dựng kế hoạch năm năm và hàng năm trình Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dạy Nghề phê duyệt và tổ chức thực hiện.
  2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực kỹ thuật các cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước.
  3. Xây dựng và thực hiện chương trình, giáo trình dạy nghề; kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề được phép đào tạo.
  4. Tổ chức tuyển sinh và quản lý học sinh, sinh viên.
  5. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất và dịch vụ theo quy định của pháp luật.
  6. Liên kết, hợp tác đào tạo trong và ngoài nước.
  7. Quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đào tạo.
  8. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.
  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Cục Dạy Nghề giao.