Tham quan >>>>Khoa/ Bộ môn
Đăng kí trực tuyến | Tải mẫu đăng ký

 

Mục tiêu đào tạo:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Quản trị mạng máy tính, người học nghề có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành như sau:

-           Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

-           Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và  trung bình;

-           Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;

-           Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;

-           Xây dựng và quản trị website về giới thiệu sản phẩm, thương mại điện tử;

-           Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng;

-           Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng;

-           Xây dựng được các ứng dụng đơn giản trên hệ thống mạng;

-           Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn.


Vị trí việc làm:

Sau khi tốt nghiệp nghề Quản trị mạng máy tính, sinh viên làm được công việc quản trị mạng tại các doanh nghiệp; thực hiện việc thi công hoặc quản lý thi công công trình mạng;

Làm giáo viên trong các Cơ sở dạy nghề có đào tạo quản trị mạng.Tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp, liên thông trình độ Cao đẳng

Phương thức: Ban ngày và buổi tối

Đăng ký trực tuyến tại web

Hotline tư vấn tuyển sinh: 1900966916 - 028 37310667 - 039 511 3839