Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải

KỸ THUẬT THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Mô tả

 • Mô tả và trình bày được các yếu tố về điều kiện sinh thái, vi sinh vật trong môi trường cống và trong nước thải
 • Phân tích được bản vẽ hiện trạng mạng lưới thoát nước, sơ đồ mạch điện và các tài liệu kỹ thuật khác;
 • Đánh giá được thành phần, tính chất vật lý, hóa học, sinh học của các loại nước thải;
 • Trình bày được nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp khắc phục của các hư hại thường xuyên xảy ra trên mạng lưới thoát nước và nhà máy xử lý nước thải;
 • Mô tả được các nguy cơ gây bệnh và mối nguy hiểm có thể xảy ra khi vận hành, bảo trì, bảo dưỡng mạng lưới thoát nước, nhà máy xử lý nước thải;
 • Mô tả được các phương pháp đo, điều khiển, điều chỉnh và cấu tạo, chức năng của các thiết bị tương ứng;
 • Trình bày được các biện pháp vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng đường cống, nắp cống chịu lực, hố ga, điểm đấu nối, trạm bơm..;
 • Trình bày được sơ đồ tổng quan của một nhà máy xử lý nước thải, các bậc xử lý trong nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt và nhà máy xử lý nước thải công nghiệp đặc thù;
 • Trình bày được cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động các công trình và thiết bị xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, hoá học, hoá lý và sinh học, công trình khử trùng, khử mùi;
 • Trình bày được tên, đặc tính, quy trình vận hành, điều kiện sử dụng, bảo quản của thiết bị, dụng cụ, hóa chất trong phòng thí nghiệm;
 • Trình bày được các phương pháp lấy, vận chuyển, lưu trữ và bảo quản mẫu nước thải và bùn;
 • Trình bày phương pháp phân tích chỉ tiêu tại hiện trường, trong nhà máy và phòng thí nghiệm ứng với từng thông số cần xác định.
 • Trình bày được cơ cấu chung, chức năng, nhiệm vụ bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải
 • Trình bày được các nội dung cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh;
 • Chuẩn bị thực hiện công việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng mạng lưới thoát nước và nhà máy xử lý nước thải;
 • Áp dụng được các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng mạng lưới thoát nước và nhà máy xử lý nước thải;
 • Phát hiện sự cố tại các công trình, thiết bị trong nhà máy và trạm bơm, xử lý sự cố trong phạm vi được phân công;
 • Vận hành thiết bị điện, hệ thống điều khiển tự động, máy phát điện dự phòng trong nhà máy xử lý nước thải;
 • Ghi chép nhật ký vận hành, ghi chép quy trình, kết quả làm việc và lập báo cáo liên quan, thực hiện bảo vệ dữ liệu;
 • Thu gom, quản lý và xử lý các loại chất thải rắn phát sinh đúng quy định;
 • Áp dụng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho chuyên ngành thoát và xử lý nước thải, bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn;
 • Đánh giá được chất lượng nước thải và bùn, xác định được các chỉ tiêu vật lý, hóa học và vi sinh của nước thải và bùn theo quy chuẩn kỹ thuật;
 • Lựa chọn, sử dụng đúng cách thiết bị, dụng cụ, vật tư và hóa chất hiện trường, trong nhà máy và phòng thí nghiệm;
 • Lấy, vận chuyển, lưu trữ và bảo quản mẫu nước thải và bùn đúng kỹ thuật;
 • Thực hiện giám sát hoạt động của nhà máy và các điểm xả gián tiếp đảm bảo tuân thủ quy tắc xả thải.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 • Tốt nghiệp ngành (nghề) Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải trình người học có thể làm việc tại các vị trí:
 • Vận hành mạng lưới thoát nước;
 • Bảo trì, bảo dưỡng mạng lưới thoát nước;
 • Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng trạm bơm thoát nước;
 • Vận hành nhà máy xử lý nước thải;
 • Bảo trì, bảo dưỡng nhà máy xử lý nước thải;
 • Theo dõi và giám sát chất lượng quy trình xử lý nước thải.
 • Ngoài ra người học có khả năng học tập, nâng cao trình độ: Sau khi tốt nghiệp nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải trình độ cao đẳng, người học có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và có thể tiếp tục học tập ở bậc cao hơn nhằm hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực, tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và nghề nghiệp.