Xử lý nước thải công nghiệp

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆPMô tả:

  • Nắm vững các kiến thức cơ bản về kỹ năng xử lý nước thải công nghiệp; phân tích, đánh giá các chỉ tiêu môi trường của nước thải công nghiệp trong phòng thí nghiệm; phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải thông qua các chỉ tiêu phân tích và tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành.
  • Đồng thời, có khả năng tư vấn thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành công trình xử lý nước cấp, nước thải.

Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp:

  • Quản lý/ kỹ thuật viên phân tích tại các trung tâm quan trắc môi trường, trung tâm phân tích môi trường và các nhà máy Xử lý nước thải tập trung có phòng thí nghiệm;
  • Quản lý/ nhân viên kỹ thuật/tư vấn tại các công ty tư vấn thiết kế và xây dựng môi trường;
  • Quản lý/ nhân viên vận hành và bảo trì, bảo dưỡng tại các công trình xử lý nước thải; Nhân viên tổ chức thi công và lắp đặt thiết bị tại các công trình xử lý nước thải;
  • Quản lý/nhân viên các phòng ban: quản lý môi trường đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường, cơ quan lực lượng cảnh sát môi trường, v.v..; Trợ giảng thực hành nghề tại các trường/cơ sở dạy nghề .

Hotline tư vấn tuyển sinh: 0395113839