Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 22:10 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,105,620

 

 

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

 

I.       CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1.    Chức năng
Phòng Công tác học sinh, sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.
2.    Nhiệm vụ
- Trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh vin; xử lý các vi phạm hàng ngày nếu có.
- Lập kế hoạch, chương trình công tác quản lý giáo dục học sinh, sinh viên và triển khai, tổ chức thực hiện chương trình đã được phê duyệt; 
- Chuẩn bị nội dung chương trình các hội nghị chuyên đề về công tác giáo dục quản lý học sinh, sinh viên;
- Truyền đạt các chỉ thị của lãnh đạo trường về công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên; phổ biến quán triệt nội quy, quy chế; theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nội quy, quy chế đó;
- Định kỳ hàng tháng tổng hợp tình hình, kết quả công tác giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên. Nghiên cứu đề xuất các phương pháp, giải pháp quản lý giáo dục học sinh, sinh viên;
- Định kỳ hàng quý họp với ban cán sự lớp; đại diện các đoàn thể quần chúng để nghe phản ánh tình hình, kết quả công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên quý trước; bàn nội dung, biện pháp phối hợp công tác giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên quý sau;
- Thường xuyên liên hệ với ban cán sự các lớp để nghe phản ánh tình hình kết quả học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện nội quy, quy chế… của học sinh, sinh viên và triển khai thực hiện kế hoạch công tác giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên;
- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá và các buổi nói chuyện chuyên đề liên quan đến công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên;
- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể địa phương và gia đình học sinh để giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh, sinh viên;
- Xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức hoạt động tự quản của học sinh, sinh viên;
- Chuẩn bị hồ sơ trình hiệu trưởng quyết định việc trợ cấp xã hội, trợ cấp khuyến khích học tập; khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên;
- Sắp xếp học sinh, sinh viên ở nội trú và đình chỉ không cho ở ký túc xá đối với học sinh vi phạm nội quy khu nội trú;
- Là ủy viên thư ký hội đồng xét phân loại đạo đức học sinh, xét khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên.
 
II.    NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
 
STT
HỌ VÀ TÊN
TRÌNH ĐỘ
CHỨC VỤ
1
Bùi Tuyết Hạnh
Kỹ sư Kỹ sư Điện - Điện Tử 
Nhân viên
2
Đỗ Trung Trực
Kỹ sư công nghệ ÔT
Nhân viên
3
Trần Thị Thoa
Kỹ sư Điện - Điện Tử
Nhân viên
4
Đỗ Thị Bích Thủy
Kỹ sư điện CN
 Nhân viên
5
Phạm Thị Phương Loan 
Kỹ sư điện CN
Nhân viên
 
* Liên lạc:
Phòng Công Tác Học Sinh, Sinh Viên – Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh – 502 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Bình, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại: 08.37314063 (325)