Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 21:59 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,105,527

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ

 

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác tài chính kế toán của toàn trường.

2. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch kinh phí, quyết toán kinh phí theo định kỳ hoặc đột xuất để trình cơ quan quản lý.
- Quản lý và sử dụng kinh phí có hiệu quả và đảm bảo nguyên tắc, chế độ chính sách của Nhà nước quy định.
- Tổ chức thu phí, lệ phí, hoạt động dịch vụ, khoản thu khác theo quy định.
- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
- Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị.
- Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ nộp thuế, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, mua sắm sử dụng vật tư, tài sản. Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.
- Chấp hành nghiêm chỉnh luật kế toán.

II. NHÂN SỰ PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ

STT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Nguyễn Văn Toàn
Trưởng phòng (Kế toán trưởng)
 
2
Đào Thị Cẩm Nhung
Phó Phụ trách phòng
 
3
Lê Thị Thanh Thúy
Kế toán viên
 
4
Nguyễn Thị Huyền My
Nhân viên
 
5
Hoàng Thị Nga
Nhân viên
 
6
Nguyễn Thị Hồng Sâm
Nhân viên
 

Liên lạc:

Phòng Kế Toán Tài Vụ, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh - 502 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

  1. Điện thọai: 08.37314063 (34) – 08.37310640
  2. Fax: 08.37313828
  3. Email: pketoantv@hvct.edu.vn