Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 21:59 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,105,524

PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Chức năng, nhiệm vụ:
1. Chức năng: Phòng khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

2. Nhiệm vụ:
-  Chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành quy chế, qui định, biểu mẫu về quản lý nghiên cứu khoa học;
-  Xây dựng phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong nhà trường;
-  Đề xuất với Hiệu trưởng về phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học cho trường;
-  Theo dõi và kiểm tra các đơn vị trong trường thực hiện kế hoạch, tiến độ, nội dung nghiên cứu khoa học;
-  Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình; đề xuất tổ chức các hội nghị khoa học của trường;
-  Xây dựng, triển khai, xúc tiến thực hiện các dự án, các chương trình hợp tác với các đơn vị, các trường trong và ngoài nước.
-  Hoạch định chiến lược và thực hiện chiến lược quảng bá hình ảnh, thương hiệu của nhà trường;
-  Chủ động tìm kiếm các tổ chức, các đơn vị, cá nhân có khả năng, có uy tín trong lĩnh vực đào tạo và khoa học công nghệ, có thiện chí hợp tác để đề xuất với hiệu trưởng thiết lập quan hệ hợp tác;
-  Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;
-  Phối hợp với phòng khoa liên quan thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực hợp tác quốc tế; tổ chức đoàn vào, đoàn ra cấp trường, hỗ trợ các thủ tục liên quan cho giảng viên, sinh viên nước ngoài trong thời gian làm việc tại trường;
-  Sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Triển khai, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học. Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học.
Liên lạc:
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh - 502 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại:   08.37314063 (30)
  • Fax:              08.37313828
  • Email:           pkhhtqt@hvct.edu.vn

Biểu mẫu:

1. Các biểu mẫu NCKH

2. Biểu mẩu đăng ký sáng kiến cấp trường