Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 22:11 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,105,638

PHÒNG THỰC TẬP SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ

         Phòng Thực tập sản xuất và dịch vụ (TTSX-DV) được thành lập vào ngày 14/08/2001 theo quyết định đổi tên từ Trường dạy nghề cho Thương binh và người tàn tật Trung ương II thành Trường Kỹ Nghệ II. Ngày 31/01/2007 Trường Kỹ Nghệ II được nâng cấp thành Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM theo quyết định số 197/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Phòng TTSX-DV có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về tổ chức công tác thực tập, sản xuất và dịch vụ.

2. Nhiệm vụ:

 • Xây dựng kế hoạch thực tập kết hợp sản xuất và dịch vụ cho từng học kỳ, từng năm học; tổ chức và thực hiện kế hoạch thực tập kết hợp với sản xuất sau khi được phê duyệt;
 • Liên hệ các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh tìm các nguồn hàng để thực hiện kế hoạch thực tập kết hợp sản xuất;
 • Tiêu thụ các sản phẩm do sinh viên, học sinh làm ra từ việc thực tập kết hợp sản xuất;
 • Quan hệ các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh để tổ chức dịch vụ việc làm, giải quyết việc làm cho sinh viên, học sinh sau khi tốt nghiệp;
 • Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ký kết các hợp đồng sản xuất, dịch vụ và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng sản xuất, dịch vụ đã ký kết.

II. Những hoạt động đặc trưng của phòng:

 • Liên kết và có mối quan hệ làm việc với trên 200 xí nghiệp, nhà máy trên địa bàn thành phố, các khu công nghiệp,khu chế xuất.
 • Tổ chức cho hàng ngàn sinh viên đi thực tập tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp.
 • Tổ chức liên hệ với các công ty tạo việc làm bán thời gian để có thêm thu nhập cho hàng ngàn học sinh sinh viên nhằm trang trải việc học hành.
 • Tổ chức giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.
 • Giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố.
 • Ký kết hợp đồng về nguyên tắc nhân lực với một số công ty nhằm đảm bảo đào tạo có địa chỉ.

 

III. Nhân sự phòng Thực tập sản xuất - dịch vụ:

STT Họ và Tên Chức vụ Ghi chú
1 Vương Hồng Quân PT P.TTSX-DV  
2 Tô Văn Trực Nhân viên  
3 Lê Thị Ngọc Ánh Nhân viên  
4 Vũ Thị Hồng Lê Nhân viên  
5 Nguyễn Văn Hưng Nhân viên  
6 Hoàng Thị Thúy Nhân viên  

 

IV. Địa chỉ liên lạc:

Văn phòng: Phòng Thực tập sản xuất và Dịch vụ

Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II

502 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

- ĐT:  08.37314063(327) -  Fax:  08.37313828
- Email:  phongttsx@hvct.edu.vn