Phòng Tổ chức – hành chính – quản trị

  1. GIỚI THIỆU
  2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

–         Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, hành chính và quản trị.

–         Xây dựng kế hoạch biên chế, nhân sự, lập quy hoạch cán bộ công chức theo yêu cầu phát triển của đơn vị.

–         Đề nghị đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, điều động, miễn nhiệm, cử đi học, tuyển nhân sự theo sự phân cấp quản lý cán bộ

–         Phổ biến, hướng dẫn kiểm tra thực hiện các chính sách chế độ của Đảng và Nhà nước có liên quan trực tiếp tới cán bộ viên chức, người lao động.

–         Tổ chức quản lý lao động, kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc, kỷ luật lao động.

–         Quản lý sử dụng con dấu của Trường, làm công tác văn thư lưu trữ.

–         Tổ chức hướng dẫn và tiếp khách đến làm việc với trường.

–         Tổ chức thực hiện công tác thường trực bảo vệ cơ quan, đảm bảo trật tự an ninh trong nhà trường.

–         Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy theo đúng Pháp lệnh phòng cháy chữa cháy và sự hướng dẫn chỉ đạo của công an địa phương.

–         Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

–         Quản lý, sử dụng có hiệu quả và có kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa kịp thời cơ sở vật chất của trường, đất đai. Quản lý theo dõi tình hình sử dụng điện, nước, phân tích biến động và đề xuất giải pháp khắc phục.

–         Quản lý và điều hành xe ô tô đáp ứng kịp thời các yêu cầu công tác.

–         Triển khai và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, quản lý, chăm sóc các loại cây xanh, bồn hoa, cây cảnh trong toàn trường.

III.           NHÂN SỰ

Stt Họ tên Chức vụ Hình
1 Nguyễn Thị Sang Trưởng Phòng
2 Trần Đức Tuấn Phó Trưởng phòng
3 Trần Thị Quyền Linh Nhân viên
4 Hồ Đăng Chương Nhân viên
5 Đỗ Ngọc Minh Nhân viên
6 Bùi Đức Anh Nhân viên
7 Phạm Thị Huệ Nhân viên
8 Bùi Anh Tuấn Nhân viên

  1. LIÊN HỆ

– Điện thoại  028.37314063 (312 -311)

– Email:  phongtchcqt@hvct.edu.vn