Nội dung chính Thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018, 22:10 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,042,245

QUY CHẾ - BIỂU MẪU

* Học sinh, sinh viên

STT  Nội dung
1 Quy chế tuyển sinh học nghề
2 Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề chính quy
3 Quy chế học sinh sinh viên trong các cơ sở dạy nghề chính quy
4 Quy chế đánh giá rèn luyện học sinh sinh viên hệ chính quy trong các cơ sở dạy nghề

STT  Nội dung
1 Mẫu đơn xin dự thi tốt nghiệp lần 2
2 Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập
3 Mẫu đơn xin chuyễn điểm, miễn môn
4 Mẫu phiếu thông tin cá nhân làm chứng chỉ/chứng nhận/bằng tốt nghiệp
5 Mẫu phiếu đề nghị cấp bảng tên/Thẻ HSSV, phiếu hẹn

* Giảng viên, giáo viên

STT  Nội dung
1 Mẫu biên soạn Giáo trình
2 Mẫu Giáo án
3 Biểu mẫu đề thi, kiểm tra

* Đóng góp ý kiến Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề

STT  Nội dung
1 Mẫu đóng góp ý kiến Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề