Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 22:3 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,105,556

 

HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

QUY CHẾ - QUY ĐỊNH

 

01. Quy chế ban hành văn bản

02. Quy chế bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức

03. Quy chế đào tạo cán bộ công chức, viên chức

04. Quy chế thi đua khen thưởng

05. Quy chế tiếp dân

06. Quy chế tuyển dụng - Hợp đồng lao động

07. Quy chế tuyển dụng đối với viên chức

08. Quy chế văn thư lưu trữ

09. Quy chế về việc nâng bậc lương

10. Quy chế sử dụng xe công

11. Quyết định v/v Ban hành Quy chế an toàn lao động

12. Quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước

13. Quy chế kỷ luật cán bộ, viên chức

14. Nội quy cơ quan Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM

15. Quy chế văn hóa công sở

16. Quyết định phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM

17. Quyết định về quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường

18. Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM