Nội dung chính Thứ Tư, ngày 10 tháng 2 năm 2016, 17:41 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 30,941 Số lượt truy cập 19,425,611
Thông tin, thông báo

Thông báo viết bài cho Hội Thảo Giáo Dục Kỹ Thuật Việt Nam – VEEC 2016

TRƯỜNG CĐN KTCN TP.HCM

PHÒNG KH&HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v viết bài cho Hội Thảo Giáo Dục Kỹ Thuật Việt Nam – VEEC 2016)

 

Triển khai hoạt động dự án HEEAP trong năm 2016, Hội thảo Giáo dục Kỹ thuật Việt Nam (VEEC) thường niên lần thứ 4 sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2016 tại TP. HCM, lần này sẽ hội tụ các cơ quan, tổ chức chính phủ, doanh nghiệp, và tổ chức giáo dục để cùng tham gia trong 2 ngày hội thảo với các nội dung về thảo luận song song và hội thảo kỹ thuật. Phòng KH&HTQT gửi thông báo đến quí thấy cô đã và đang tham gia chương trình HEEAP, VULII cùng viết bài để gửi đến hội thảo năm nay.

Chủ đề các bài viết năm nay bao gồm:

- Các nguồn lực đối tác: Phát triển Hội đồng và Ban chương trình

- Xây dựng quan hệ đối tác doanh nghiệp hiệu quả

- Phát triển nghiên cứu: Tạo liên minh nghiên cứu công nghiệp

- Phương pháp thực hành và phương pháp đánh giá trực tiếp

- Đánh giá chương trình: Thực hiện mô hình Cải tiến tiếp tục

- Tích hợp phát triển kỹ năng nghề nghiệp (kỹ năng mềm) trong phòng học

- Làm mẫu và tiếp cận Làm việc nhóm hiệu quả trong lớp học

- Hồ sơ sinh viên và phương pháp khác để xây dựng hồ sơ xin việc

- Thiết kế công nghệ hướng dẫn

- Chương trình thực tập: mô hình và phương pháp cho việc tiến hành chương trình thực tập

- Thiết kế một không gian “sáng tạo”: không gian cải tiến cho các dự án của sinh viên

- Phát triển chính sách trường học xung quanh các thay đổi tổ chức trong giáo dục bậc cao

- Tạo chính sách giáo dục cho tổ chức nhằm khuyến khích cải tiến trong giáo dục kỹ thuật

- Giới nữ trong STEM: Thực hành tốt nhất trong việc xác định vấn đề giới tính trong giáo dục STEM.

 

Thông tin bài viết, nghiên cứu gửi về cho BTC tại địa chỉ: https://veec.heeap.org/abstracts

Thời hạn: trước ngày 12 tháng 2 năm 2016

Mọi thắc mắc các thầy cô vui lòng liên hệ về phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế để được hướng dẫn chi tiết.

 

Trân trọng!

Print Email
123 Next  Last