Nội dung chính Thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018, 22:15 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,042,333
Thông tin, thông báo

Biểu mẫu nhận xét đánh giá cán bộ viên chức 2010

1. BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ NĂM 2010
(Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ)
Download
2. BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ NĂM 2010
(Đối với cán bộ lãnh đạo)
Download
3. BẢN ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2011
(Dành cho cá nhân)
Download
4. BẢN ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2011
(Dành cho tập thể)
Download
5. BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC NĂM 2010 Download
6. BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ NĂM 2010
(Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ)
Download
7. BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ NĂM 2010
(Đối với cán bộ lãnh đạo đơn vị cơ sở)
Download
8. Biểu mẫu nhận xét đánh giá cán bộ viên chức 2010
(bao gồm tất cả các biểu mẫu từ 1 đến 7)
Download
Print Email
123 Next  Last