Nội dung chính Chủ Nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2014, 23:6 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
 • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC DU LỊCH CHÂU ĐẠI DƯƠNG
 • Chương trình giáo dục của Intel tại Việt Nam
 • Phát Hưng Thịnh
 • Saigon Shipyard
 • BMB Steel
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN ĐẠI CHÂU
 • Công ty VMEP
 • Công ty TRƯỜNG HẢI
 • Công ty EMECO
 • Công ty May BÌNH - MINH
 • Công ty VIKYNO
 • Công ty THIBIDI
 • Công ty Điện tử BÌNH HÒA
 • Công ty SAMCO
 • Công ty Ôtô TRƯỜNG LONG
 • Cong ty cơ khí Duy Khanh
 • Công ty SHIPYARD SG
Thống kê truy cập
Trực tuyến 9632 Số lượt truy cập 9995896
Thông tin, thông báo

Biểu mẫu nhận xét đánh giá cán bộ viên chức 2010

1. BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ NĂM 2010
(Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ)
Download
2. BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ NĂM 2010
(Đối với cán bộ lãnh đạo)
Download
3. BẢN ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2011
(Dành cho cá nhân)
Download
4. BẢN ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2011
(Dành cho tập thể)
Download
5. BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC NĂM 2010 Download
6. BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ NĂM 2010
(Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ)
Download
7. BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ NĂM 2010
(Đối với cán bộ lãnh đạo đơn vị cơ sở)
Download
8. Biểu mẫu nhận xét đánh giá cán bộ viên chức 2010
(bao gồm tất cả các biểu mẫu từ 1 đến 7)
Download
Print Email
 First   Back  1234 Next  Last