Hội đồng tư vấn kỹ năng ngành Logistics – Hướng đi phù hợp

“Sau 5 năm thực hiện thí điểm tại Việt Nam, Hội đồng tư vấn kỹ năng ngành Logistics (LIRC) đã và đang chứng tỏ vai trò, hiệu quả trong phát triển kỹ năng nghề với sự dẫn dắt của doanh nghiệp, đặc biệt là các hoạt động về tham vấn chính sách, dự báo kỹ …

Hội đồng tư vấn kỹ năng ngành Logistics – Hướng đi phù hợp Read More »