KẾ HOẠCH CHIA SẺ KIẾN THỨC VÀ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN

[embeddoc url=\”https://www.hvct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/THONG-BAO-SO-38-GV-TAP-HUAN-DẠY-ONLINE.pdf\”] [pdf-embedder url=\”https://www.hvct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Ke-hoach-online_Nhom-EMVITET-1.pdf\” title=\”Ke hoach online_Nhom EMVITET\”]