LỊCH THI TỐT NGHIÊP Khóa C17_T, C18LT, C19_CGKL/CĐ, T17_T

[pdf-embedder url=\”https://www.hvct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/06/Lich-thi-tot-nghiep-C17_TT17_T-C18LT-C19_CGK.CĐ-2.pdf\” title=\”Lich thi tot nghiep C17_T,T17_T, C18LT, C19_CGK.CĐ\”]