Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II: Trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn hỗ trợ của cựu sinh viên.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II: Trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn hỗ trợ của cựu sinh viên. Với sự tài trợ của Hội Cựu Học sinh – Sinh viên của trường, ngày 5/12/2022, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã tổ chức trao 25 suất …

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II: Trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn hỗ trợ của cựu sinh viên. Read More »