BỘ TRƯỞNG ĐÀO NGỌC DUNG: TRUNG TÂM QUỐC GIA PHẢI ĐÀO TẠO NHỮNG NGHỀ TRƯỜNG KHÁC KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC

BỘ TRƯỞNG ĐÀO NGỌC DUNG: TRUNG TÂM QUỐC GIA PHẢI ĐÀO TẠO NHỮNG NGHỀ TRƯỜNG KHÁC KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC (Dân trí) – “Trung tâm Quốc gia Đào tạo và Thực hành nghề chất lượng cao miền Nam phải đào tạo những ngành xã hội đang cần mà các trường khác chưa làm và không …

BỘ TRƯỞNG ĐÀO NGỌC DUNG: TRUNG TÂM QUỐC GIA PHẢI ĐÀO TẠO NHỮNG NGHỀ TRƯỜNG KHÁC KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC Read More »