TỔ CHỨC LIVESTREAM 25/07/2022 – KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ