DANH SÁCH DỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ BẬC 3 – KỲ THÁNG 6/2020 – NGHỀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM

[pdf-embedder url=\”https://www.hvct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/06/DS-DỰ-THI-CÔNG-BỐ-WEB.pdf\” title=\”DS DỰ THI CÔNG BỐ WEB\”]