Cơ Hội Học Bổng Lên Đến 24 triệu dành riêng cho nữ sinh viên ứng tuyển ngành Kỹ Thuật