Giờ thực hành môn Pha chế và Phục vụ đồ uống sẽ như thế nào?

Đây là những hình ảnh và video được giảng viên bộ môn – cô Trần Thị Hoàng Thơ ghi lại trong giờ thực hành của lớp C20-CBMA và T20-CBMA

Video pha chế

Video sinh viên thực hành

Một số hình ảnh khác

Người cung cấp: cô Thơ

pecahbet Slot Gacor Indowin