Logistics

Ngành Logistics

Mã ngành: 6340113

Giới thiệu

Mục tiêu đào tạo:

Kiến thức & Kỹ năng

 • Chuyên môn về các chuyên ngành vận tải, nghiệp vụ ngoại thương 
 • Khả năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch và giám sát công việc, sự cẩn thận, tác phong làm việc khoa học, có tinh thần trách nhiệm, sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính văn phòng …

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở những vị trí:

– Nhân viên nhập – xuất hàng/ Quản lý kho.

– Nhân viên thủ tục hải quan/ Quản lý cảng.

– Nhân viên sale/Kinh doanh online.

– Nhân viên vận đơn/Nhân viên hợp đồng.

Doanh nghiệp hợp tác
Tấm Gương Sinh Viên Thành Đạt

Cựu sinh viên Cao Hồi Hậu

 • Khóa 12 – Tốt nghiệp năm 2015
 • Chức vụ: TP. Kinh doanh – công ty TNHH S àn Giao Dịch BĐSTLH

Cựu sinh viên Đào Thiện Vinh

 • Tốt nghiệp năm 2014
 • Chức vụ: Area Sales Manager (ASM) – Công ty Zott Việt Nam
Chương trình đào tạo
Chính sách hỗ trợ

Miễn 100% học phí cho Học sinh/Sinh viên:

 • Gia đình chính sách có công với cách mạng : Con thương binh bệnh binh, con liệt sĩ 
 • Thuộc diện dân tộc thiểu số rất ít người
 • Sinh viên là dân tộc thiểu số và thuộc diện hộ nghèo,hộ cận nghèo

Chính sách học bổng:

 • Học bổng đầu vào có giá trị tương đương học phí học kỳ II cho các thủ khoa của từng khoa có điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 3 môn xét tuyển từ 21 điểm trở lên.
 • Giảm 5% học phí cho sinh viên đóng học phí 1 lần/1 năm.
 • Giảm 100% học phí năm đầu cho 03 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm lớp 12