PGS TS Bùi Văn Hưng Hiệu trưởng Dự lễ tổng kết năm học 2021-2022 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên TP. Thủ Đức

Một số hình ảnh được tổng hợp ở buổi lễ tổng kết năm học 2021-2022 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên TP. Thủ Đức