https://logingemilang77.com/ https://galleryqi.ucsd.edu/wp-content/plugins/gemilang77/ https://gemilang77.uoch.edu.pk/ https://gemilang77.onclinic.co.id/ https://cariuangmudah.com/ https://siapapeduli.id/ https://vipgemilang77.blog.fc2.com/ https://lendingsna.com/ https://merpati77.onclinic.co.id/ https://rajainfo.id/ https://coperyporter.com/ https://merpati77.uoch.edu.pk/ https://klimatici.biz https://subtitlebox.xyz/ https://situsmerpati77.blog.fc2.com/ https://pg-slot555.com/ https://iecbv.com/ https://koranviral.id/ https://kaswari77.uoch.edu.pk/ https://kaswari77.onclinic.co.id/ https://jawaragamehago.id/ https://webkaswari77.blog.fc2.com/ https://mir2.club/ https://pioilegal.com/ https://rails.id/ https://bridigitalchallenge.id/ https://media-sdgs.id/ https://nuri77.onclinic.co.id/ https://websitenuri77.blog.fc2.com/ https://digitjet.net/ https://umrohtour.id/ https://firsgarage.net/ https://mvpslotpg.com https://situskembangtoto.blog.fc2.com/ https://kembangtoto.uoch.edu.pk/ https://sitekembang.com/ https://strandmode.biz/ https://getocuprime.us/ https://fiestival.org/ https://abosulte.com/ https://slippkers.com/ https://rsudhanafie.bungokab.go.id/medika/css/gemilang77/ https://rsudhanafie.bungokab.go.id/medika/css/merpati77/ https://rsudhanafie.bungokab.go.id/medika/css/kaswari77/ https://rsudhanafie.bungokab.go.id/medika/css/nuri77/ https://rsudhanafie.bungokab.go.id/medika/css/kembangtoto/
Phòng Đảm bảo chất lượng – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

Phòng Đảm bảo chất lượng

CHỨC NĂNG
Phòng Đảm bảo chất lượng là phòng chuyên trách, có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo và kiểm định chất lượng dạy nghề của Nhà trường theo đúng quy định của pháp luật;
Tham mưu giúp Hiệu trưởng về chiến lược, giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong trường;
Tổ chức triển khai công tác đảm bảo chất lượng đào tạo và kiểm định chất lượng dạy nghề trong Nhà trường.

NHIỆM VỤ

1.Về hoạt động đảm bảo chất lượng
a. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, thi cuối khóa theo đúng quy chế, quy định của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội;
b. Nghiên cứu xây dựng hệ thống công cụ đánh giá và tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá chất lượng giảng dạy, chất lượng tuyển sinh, chất lượng học sinh, sinh viên cuối khóa học;
c. Phối hợp tổ chức biên soạn, chỉnh sửa chương trình, giáo trình giảng dạy;
d. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các kỳ thi: từ khâu nhân bản đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phân tích xử lý kết quả thi và lưu trữ kết quả thi;
e. Phối hợp với các phòng, khoa xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học, cải tiến và phát triển phương pháp thi, kiểm tra phù hợp với yêu cầu đào tạo các nghề, các hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo trong trường;
f. Lập và triển khai kế hoạch đánh giá, giám sát việc thực hiện quy chế, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và nội quy, quy chế của trường;
g.Trên cơ sở đánh giá năng lực giáo viên, cán bộ quản lý xây dựng và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng trên;
h.Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi;
i. Phối hợp triển khai việc tổ chức hội thi tay nghề giỏi các cấp.

2. Về hoạt động kiểm định:
a. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo; phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo;
b. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
c. Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ, giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề;
d. Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Liên hệ: phongkt-kdcldn@hvct.edu.vn

pecahbet Slot Gacor Indowin