Trung Tâm

Những Trung Tâm Hiện Có

Tin học Ngoại ngữ Texas

502, Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, TP. Thủ Đức

services-bg-1.jpg
Đào tạo - Phát triển nguồn nhân lực

502, Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, TP. Thủ Đức

Trung tâm an toàn lao động dịch vụ và môi trường
Trung tâm khảo sát nhu cầu đào tạo và tư vấn hướng nghiệp
Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia