https://logingemilang77.com/ https://galleryqi.ucsd.edu/wp-content/plugins/gemilang77/ https://gemilang77.uoch.edu.pk/ https://gemilang77.onclinic.co.id/ https://cariuangmudah.com/ https://siapapeduli.id/ https://vipgemilang77.blog.fc2.com/ https://lendingsna.com/ https://merpati77.onclinic.co.id/ https://rajainfo.id/ https://coperyporter.com/ https://merpati77.uoch.edu.pk/ https://klimatici.biz https://subtitlebox.xyz/ https://situsmerpati77.blog.fc2.com/ https://pg-slot555.com/ https://iecbv.com/ https://koranviral.id/ https://kaswari77.uoch.edu.pk/ https://kaswari77.onclinic.co.id/ https://jawaragamehago.id/ https://webkaswari77.blog.fc2.com/ https://mir2.club/ https://pioilegal.com/ https://rails.id/ https://bridigitalchallenge.id/ https://media-sdgs.id/ https://nuri77.onclinic.co.id/ https://websitenuri77.blog.fc2.com/ https://digitjet.net/ https://umrohtour.id/ https://firsgarage.net/ https://mvpslotpg.com https://situskembangtoto.blog.fc2.com/ https://kembangtoto.uoch.edu.pk/ https://sitekembang.com/ https://strandmode.biz/ https://getocuprime.us/ https://fiestival.org/ https://abosulte.com/ https://slippkers.com/ https://rsudhanafie.bungokab.go.id/medika/css/gemilang77/ https://rsudhanafie.bungokab.go.id/medika/css/merpati77/ https://rsudhanafie.bungokab.go.id/medika/css/kaswari77/ https://rsudhanafie.bungokab.go.id/medika/css/nuri77/ https://rsudhanafie.bungokab.go.id/medika/css/kembangtoto/
Trung Tâm Đào Tạo Phát Triển Nguồn Nhân Lực – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

Trung Tâm Đào Tạo Phát Triển Nguồn Nhân Lực

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 73/QĐ-CĐKNII ngày 06/4/2018 về việc thành lập Trung tâm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ nghệ II)

I – Thông tin chung về Trung tâm

Tên Trung tâm: TRUNG TÂM  ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

(Tên viết tắt tiếng Việt: Trung tâm ĐTPTNNL)

Tên giao dịch quốc tế: HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND TRAINING CENTER

(Tên viết tắt tiếng Anh: HRDTC)

Thông tin cơ bản:

– Địa chỉ trụ sở chính của Trung tâm: Số 502 đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh.

– Số điện thoại: 028.37314063

– Fax: 028.37313828

– Email: info@hvct.edu.vn

– Tổ chức quản lý trực tiếp:TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II

II- Chức năng, nhiệm vụ

TRUNG TÂM  ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC trực thuộc Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II, có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

 1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, thực tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.
 2. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trình độ Sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo các kỹ năng, đào tạo ngoại ngữ, bao gồm: Chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng mềm, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.
 3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.
 4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.
 5. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.
 6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.
 7. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
 8. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.
 9. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường, các Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.
 10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.
 11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.
 12. Quản lý, sử dụng, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
 13. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
 14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

III- Quyền hạn của Trung tâm

 1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các đơn vị Trong Nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
 2. Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.
 3. Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.
 4. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của Nhà trường và pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo.
 5. Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định Nhà trường và của pháp luật.
 6. Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của trung tâm.
 7. Được tự chủ thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu học phí tương ứng với điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và các quy định về tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp;
 8. Được tuyển sinh và quản lý người học; phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào tạo; in phôi chứng chỉ, quản lý và cấp chứng chỉ cho người học theo quy định của pháp luật;
 9. Được tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của trung tâm; đảm bảo chất lượng đào tạo của trung tâm;

IV- Tránh nhiệm của Trung tâm

 1. Trung tâm ĐTPT Nguồn nhân lực có trách nhiệm giải trình trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội về các hoạt động:
 2. Công bố công khai mục tiêu, chương trình đào tạo; điều kiện để bảo đảm chất lượng dạy và học; mức học phí và miễn, giảm học phí; kết quả kiểm định chất lượng đào tạo; hệ thống chứng chỉ của trung tâm; vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp và các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo;
 3. Cam kết với cơ quan quản lý Nhà nước và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động để đạt được các cam kết; không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của Trung tâm để tiến hành các hoạt động trái với các quy định của pháp luật và của Quy đinh này;
 4. Cơ chế để người học, giáo viên và xã hội tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của Trung tâm;
 5. Báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 6. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

V-  Mục tiêu của Trung tâm:

5.1. Mục tiêu chung:

Trở thành một Trung tâm hoạt động tự chủ thu chi, có lợi nhuận trên cơ sở khai thác, vận hành hiệu quả trang thiết bị dạy nghề và cơ sở vật chất của Nhà trường; chủ động kết nối với thị trường lao động, thị trường hàng hóa để hỗ trợ tích cực cho công tác tuyển sinh, đào tạo và giới thiệu việc làm của Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II.

 1. Mục tiêu cụ thể (Giai đoạn 2018-2020)

Trong giai đoạn 2018-2020, Trung tâm có các mục tiêu cụ thể như sau:

2.1. Nghiên cứu và tổ chức hàng năm từ 10-50 lớp đào tạo trình độ sơ cấp và bồi dưỡng dưới 3 tháng, các lớp đào tạo kỹ năng theo nhu cầu xã hội; các chương trình thực hành, hỗ trợ việc làm cho người lao động. Số học viên dự kiến chiêu sinh và đào tạo bồi dưỡng dịch vụ hàng năm từ 300 đến 3000 học viên.Đây sẽ là hoạt động đầu tiên và nòng cốt, đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của Trung tâm.

2.2. Tìm kiếm và phát triển quan hệ hợp tác, liên kết các đơn vị Trường học và các Trung tâm GDNN tại các tỉnh, đặc biệt là các Quận Huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để tổ chức tuyển sinh và liên kết đào tạo các trình độ Sau Đại học, Đại Học, Cao Đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và đào tạo nghề Thường xuyên;

2.3. Lựa chọn các đơn vị/ cá nhân có đủ năng lực, kiều kiện, kỹ năng nghề và kinh nghiệm để nhận chuyển giao công nghệ, đầu tư, vận hành có hiệu quả dây truyền sản xuất chế biến tạo ra sản phẩm thực tế cung cấp cho thị trường tiêu thụ. Tự tổ chức sản xuất và kinh doanh một số sản phẩm đặc thù trên cơ sở thế mạnh đào tạo nghề và trang thiết bị hiện có.

2.3. Xây dựng và vận hành hoạt động của “Mạng lưới đối tác”, kết nối các điểm nút với ít nhất 30 doanh nhân, đối tác để hỗ trợ các hoạt động của Trường (bao gồm các hoạt động như: tuyển sinh, thực hành, tuyển dụng).

2.5. Tổ chức các hoạt động kết nối thường xuyên các học viên sau đào tạo và việc làm, xuất khẩu lao động (khi đáp ứng được các điều kiện và yêu cầu của pháp luật).

2.6. Hoàn thành tốt các công tác hành chính, tài chính, tuyển dụng theo quy định của pháp luật và theo đúng định hướng phát triển của Nhà trường.

 

 

 

pecahbet Slot Gacor Indowin