THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ NĂM 2020

[pdf-embedder url=\”https://www.hvct.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/ĐIỀU-CHỈNH-LỊCH-ĐÁNH-GIÁ-KNN-NĂM-2020.pdf\” title=\”ĐIỀU CHỈNH LỊCH ĐÁNH GIÁ KNN NĂM 2020\”]

 

 

Leave a Comment