TỔ CHỨC BUỔI LIVESTREAM - GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TUYỂN SINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO NGÀY 11/07/2022