TỔ CHỨC LIVESTREAM CHUYÊN ĐỀ: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC LÚC 19:30 13/07/2022